Hendikep

 

 alt

HENDIKEP

Golf se razlikuje od drugih sportova po jedinstvenom sistemu “davanja prednosti” – hendikepu, što omogućava direktno odmjeravanje igre početnika, igrača sa višegodišnjim iskustvom ili profesionalca.

“HENDIKEP JEDNOG IGRAČA ODRAŽAVA NIVO NJEGOVE IGRE”

Navešćemo primjer kako se najjednostavnije izračunava hendikep: na jednom golf terenu od 18 rupa, sa PAROM 72 na kome je jednom profesionalcu sa hendikepom 0 (tzv. “scratch player”) potrebno 72 udarca da ga savlada, Vama je potrebno 108 udaraca. Vaš nivo igre je, dakle, 36 udarca iznad propisanog PARA terena (zbira PAROVA svih rupa). Sa svojih 108 udaraca (njih zovemo i bruto udarci) nemate na takmičenju nikakve šanse protiv profesionalnog igrača. Ako su profesionalnom igraču bila potrebna, na primjer, 74 udarca da savlada teren, on je imao 36 udarca manje od Vas.

Predviđeno je da Vam Vaš matični klub, u ovom slučaju GOLF KLUB SARAJEVO, omogući green card, odnosno zelenu kartu ili dozvolu za igru, što Vam omogava da startujete sa “unaprijed datom prednošću” od 36 udarca. To je Vaš klupski hendikep.

Na takmičenju sa profesionalcem možete da odbijete svoju, datu, prednost (hendikep) od ukupnog broja udaraca koje ste odigrali. Dakle, 108 – 36 = 72. Broj 72 predstavlja Vaš neto rezultat. U navedenom tekstu već smo konstatovali da je Vaš bruto rezultat 108. Pretpostavimo da je hendikep profesionalnog igrača 2. On je odigrao 74 bruto udarca, znači, smije da odbije samo 2 udarca od bruto rezultata. U neto rezultatu vi ste na istom – na 72 udarca. To je čitava tajna hendikep sistema.

No, vjerovatno možete pretpostaviti da igrači golfa koji imaju veće ambicije, neće pokloniti naročitu pažnju neto rezultatima. Tu i sami početnici imaju mogućnost da pomrse račune iskusnijim, dugogodišnjim igračima ili profesionalcima. Dobri golferi vrjednuju, po pravilu, bruto rezultat. U našem slučaju profesionalac, “pro” bio je efektivno bolji za 34 udarca, a za Vas, početnika, otvaraju se perspektiva i šansa da pobijedite i jednog “skoro profesionalca” poslije odbitka svog hendikepa od ukupnog broja udaraca.

Golf Asocijacija Bosne i Hercegovine je prihvatila EGA hendikep sistem.

Prema tom sistemu igrač kome je pošlo za rukom da dobije zelenu kartu (green card) – dozvolu za igru na golf terenu, automatski stiče i takozvani KLUPSKI HENDIKEP 54. To je, dakle, prva “data prednost” svakog početnika. To još nije dokaz određenog nivoa Vaše igre. Ako Vam je u igri i potrebno mnogo više udaraca od 54, bićete uvršćeni na nivo 54. S tim prvim hendikepom ćete moći da igrate i odmjeravate svoje igračke snage i mogućnosti sa ostalim takmičarima.

Pošto ste rangirani sa 54 “klupskim hendikepom”, imate mogućnost da učestvujete na turnirima koji utiču na hendikep, kao i na Extra Day Score-u, kada takođe možete popraviti svoj hendikep. Principijelno gledano, moglo bi to da izgleda ovako:

Ako postignete u jednoj rundi (svejedno da li na turniru ili EDS-u) rezultat od 53 udaraca preko propisanih 72 na odgovarajućem terenu i predate score-kartu klupskoj komisiji za hendikep u svom matičnom klubu, tada dobijate novi “klupski hendikep” od 53. U krugovima golfera reklo bi se: “danas sam oborio svoj hendikep za jedan udarac!”, tj. sa 54 na 53. I to tako (nadajmo se) ide sve dalje, u smanjivanju hendikepa.

Međutim, drugačije nego u opisanom slučaju koji služi za bolje razumjevanje osnovnih mehanizama funkcionisanja hendikep sistema, za Vašu “datu prednost” neće se računati samo broj udaraca. Do sada je bilo reči samo o udarcima – “ukoliko napravim manje udaraca, utoliko je bolji moj hendikep!” To je principijalno u redu ako je riječ o pojedinačnoj igri zbrajanja udaraca – STROKE PLAY. Druga forma igre koja je najčešća na našim turnirima zove se STABLEFORD. Tu se ne izračunavaju udarci nego poeni.

Ako igrate na takmičenju, na primer “igru zbrajanja pojedinačnih udaraca na 18 rupa” ili tzv. STROKE PLAY, tada će pitanje da li ćete sa sobom poneti nagradu, zavisiti od broja odigranih udaraca. Igrač sa najmanjim brojem udaraca osvaja nagradu.

Nezavisno od toga o kom obliku igre je riječ, Golf Asocijacija Bosne I Hercegovine je donijela odluku da, kad je riječ o “datoj prednosti” ili hendikepu, bez izuzetka, svi rezultati budu računati po STABLEFORD sistemu. Po ovom sistemu bodovi se dobijaju na slijedeći način:

Za dva udarca iznad PARA dobija se 0 poena (double boogie)
Za jedan udarac iznad PARA dobija se 1 poen (boogie)
Za odigran PAR dobija se 2 poena
Za jedan udarac ispod PARA dobija se 3 poena (birdie)
Za dva udarca ispod PARA dobija se 4 poena (eagle)
Za tri udarca ispod PARA dobija se 5 poena (albatros)


Koliki je PAR svakom igraču odredjuje njegov igrački hendikep. Ukoliko je neko screch igrač (odnosno njegov hendikep je 0), njegov PAR je PAR golf polja. Takav igrač na polju PAR 3 za 3 udarca dobija dva poena, na PARU 4 za 4 udarca, a na PARU 5 za pet. Ukoliko neko ima hendikep 5, on dobija po još jedan dozvoljeni udarac na prvih pet najtežih golf polja. Vidjećete da u svakoj score karti postoji kolona koja se zove stroke ili stroke index koja upravo opisuje golf polja po težini. Najteže uvek ima indeks 1, dok najlakše ima indeks 18. Shodno tome neko ko ima hendikep 18 će na svakom od golf polja imati po još jedan dozvoljeni udarac, tako da će njegov PAR na golf polju koje je PAR 3 – biti 4. Što je hendikep veći, igrač ima više dozvoljenih udaraca, tako da neko ko ima klupski hendikep 54 ima po 3 dozvoljena udarca na svih 18 golf polja te PAR 3 on može da odigra sa šest udaraca, PAR 4 sa sedam a PAR 5 sa osam.

Po pravilu, onaj igrač koji je sakupio 36 neto Stableford poena odigrao je tačno svoj hendikep. Onaj ko napravi više poena, taj se popravio. Pretpostavimo, vi ste odigrali 40 Stableford neto poena. Vi ste se, dakle, popravili za 4 poena od onoga što pokazuje Vaš hendikep. Poslije predaje score karte komisiji, popraviće se i Vaš hendikep. Zato je važna slijedeća tabela:

Hendikep kategorija

Tačan hendikep

Buffer zone

Stableford-poeni ispod bafer zone: Dodavanje

Oduzeti za svaki poen preko 36 Stableford-poena

18 rupa

9 rupa

1

0 – 4.4

35-36

-

0.1

0.1

2

4.5-11.4

34-36

-

0.1

0.2

3

11.5-18.4

33-36

35-36

0.1

0.3

4

18.5-26.4

32-36

34-36

0.1

0.4

5

26.5-36.0

31-36

33-36

0.2

0.5

6

36.1-54

-

-

-

1.0

Pogledajmo ovu tabelu. Kada odigrate jednu dobru rundu sa svojim “klupskim hendikepom” 54, nalazite se u klasi 6 . Odigrate li manje od svog hendikepa za, na primjer, 4 poena, biće tada, kao što se vidi na tabeli, u cjelosti uzeti u obzir, zato što je multiplikator za obaranje hendikepa 1,0. Vaš novi “klupski hendikep” biće, dakle, 50. Prilikom slijedeće igre, bilo privatne runde ili turnira, Vaš novi hendikep biće 50. Ako imate hendikep 36, tada ste igrač klase 5. Kao što možete vidjeti iz tabele, biće Vam prilikom obaranja priznato samo 0,5 po poenu. Dakle, neće biti uzeta u obzir sva 4 poena, nego samo pola od toga, 4 x 0,5 = 2. Vaš hendikep od 36,0 će komisija za pitanja hendikepa poslije te runde oboriti na 34,0. Ostvarite li u daljim takmičenjima (važećim za računanje hendikepa) ponovo više od 36 neto Stableford poena, tada Vaš hendikep srazmjerno opada. Spustite li se u nižu klasu, tada obaranje ide sporije, kao što možete vidjeti iz gornje tabele.

Šta se dešava ako Vam se ponekad desi neki loš dan i ne uspijete da sakupite 36 poena? Tada Vam se hendikep, naravno, penje. Maksimalno, po pravilima Golf- saveza Bosne i Hercegovine, do 36. Na polju “klupskog hendikepa” od 37 do 54 ne možete da pogoršate rezultat. Inače važi pravilo: za svaki turnir gdje niste odigrali svoj hendikep, penjete se za 0,1. Ako ste, kao u našem gornjem primjeru, spustili hendikep na 34,0 i igrate posle toga 3 turnira sa više neuspjelih udaraca, moraćete poslije svake runde da dodate 0,1 svom hendikepu – ukupno će biti 34,3.

Međutim, Golf Asocijacija Bosne i Hercegovine dozvoljava, na turnirima važećim za hendikep, onim igračima koji neznatno promaše svoj hendikep, BAFER ZONU ili zonu “poštede”. Odigra li igrač jedan rezultat po Stableford neto poenima, koji leži u ovoj bafer zoni, tada mu se neće kvariti hendikep, ostaće nepromjenjen. Bafer zone se razlikuju po klasama i to izgleda ovako:

U klasi 6 ne postoji BAFER ZONA. U toj klasi to nije potrebno, jer čak i ako se “ima loš dan”, hendikep se neće pomjeriti nagore.

Evo jednog primjera o “BAFER ZONI”: Igrate sa svojim hendikepom 32 jedan turnir i sakupite samo 31 Stableford neto poen. Da biste odigrali svoj hendikep, bilo Vam je potrebno da sakupite 36 poena, kao što je gore pomenuto. Ali pošto ste vi igrač klase 5, Vaš rezultat od 31 Stableford neto poen nalazi se u “bufer zoni” i Vaš hendikep se neće promeniti.

Ako ste pažljivo pratili dosadašnje izlaganje, onda znate da svaki put kada sakupite više od 36 Stableford neto poena na zvaničnom takmičenju ili privatnoj rundi koja ulazi u izračunavanje hendikepa, Vaš hendikep se poboljšava, odnosno ide nadole.

Ukoliko igrate slabije i od svoje “bafer zone” a imate hendikep ispod 26.5 (vidi tabelu 1.1), Vaš hendikep se pogoršava za 0,1. Ukoliko imate hendikep od 26.5 do 36, hendikep Vam se pogoršava za 0.2, a u grupi sa hendikepom od 37 do 54 ostaje nepromjenjen bez obzira na to koliko slabo ste igrali.

Kada smo do sada govorili o hendikepu, mislili smo na klupsko “davanje prednosti” između 37 i 54 i na hendikep Golf-saveza – 36 i manje.

“Pravi” hendikep se pojavljuje na članskoj karti Golf Asociacije Bosne i Hercegovine i ako bolje pogledate, vidjećete da je iskazan u decimalnim brojevima. “Klupski hendikep” ima uvek okrugle cifre. To je lako objasniti, jer se taj hendikep uvek obara punim poenima, dok se u ostalim hendikep-klasama od 1 do 5 uvek poboljšava u djelovima (0.5, 0.4, 0.3 ,0.2 , 0.1), pa se to izražava decimalnim brojevima.

Međutim, potrebno je da znate još jednu činjenicu. Postoje, naravno, različiti golf tereni, laki i teški za igru. Ako imate “klupski hendikep”, na primer 45, koji je postignut na jednom relativno lakom terenu, za Vas će biti jedva moguće da ga potvrdite na težem terenu koji Vas može dovesti u gotovo nepremostive teškoće. Može se dogoditi i obratno. Ako je igrač ostvario svoj hendikep na jednom veoma teškom terenu, kada bude igrao na znatno lakšem, logično je da će daleko poboljšati hendikep i svi ostali igrači ostaće bez prave šanse. Zbog toga treba praviti razliku između zbirnog (stalnog) hendikepa, o čijem razvoju i promjenama vodi brigu golf klub uz pomoć kompjutera, a u skladu sa propisima Golf saveza, i igračkog hendikepa koji se mijenja od terena do terena u zavisnosti od toga koliko je teren težak za igru. Odlučite li se da igrate golf na jednom nepoznatom terenu, tada će Vaš stalni (zbirni), “pravi” hendikep biti usaglašen sa težinom izabranog terena. Onoliko koliko je teren težak za igru, toliko će i Vaš igrački hendikep biti viši. Primjer: igrač čiji je zbirni hendikep 26,8 odlučio se da igra na nepoznatom terenu sa tee boxa obilježenog žutim markirnim kuglama. Obračunom uz pomoć specijalne formule dobio je na tom terenu toga dana hendikep 29. Kako se zna, pitaćete, koliko se povećava ili smanjuje hendikep na određenom terenu. To je tema koja ne treba da Vas brine. Postoje određene tabele i formule za izračunavanje i za to je zadužen sekretarijat kluba, koji vrši upoređivanje.

Za produbljivanje ove teme dovoljno je reći da su za usaglašavanje hendikepa sa težinom terena odgovorni Course Rating-sistem i Slope-Rating. Dok CR vrijednost oslikava broj udaraca koji se očekuju od jednog Scrach-igrača sa hendikepom “nula” pod idealnim uslovima, SR vrijednost utiče da se hendikep podesi težini terena.

Ne važi svaka runda koja se odigra u izračunavanju podizanja ili spuštanja hendikepa. Samo na onim turnirima koji su unaprijed objavljeni kao “važeći” za izračunavanje, rezultat će biti upisan. Oni moraju biti u saglasnosti sa propisima Golf- saveza i omogućavati uslove za igru jednake za sve.

 

Golferski pozdrav do novih saznanja…